Menu

BHV-trainingen

Elke bedrijf is verplicht een Risico inventarisatie en evaluatie (RIE&e) te hebben. Daarin staat wat voor bedrijf u heeft en de specifieke risico’s. Verder staat erin welke maatregelen u treft om de risico’s te elimineren. Het ontbreken van een Risico inventarisatie kost u bij elke constatering € 3750 (Prijs per 1 januari 2017).

In de Nederlandse Wet Arbeidsomstandigheden staat het volgende voor Bedrijfshulpverlening (BHV):
- Elke bedrijf dient minimaal 1 BHV-er op de werkvloer aanwezig te hebben die de volgende vakken beheerst: - Een beginnende brand bestrijden, - Ontruimen, - EHBO .
- De BHV-ers dienen een training BHV te volgen die aansluit op hun werk en de te verwachten letsels.
- De BHV-er dienen over alle materialen te beschikken om hun werk tijdens een incident goed te kunnen uitvoeren.

Voldoet u niet aan deze regels, kan u dat als bedrijfs-eigenaar op vele (tien)duizenden Euro’s boete komen te staan of zelfs op een gevangenisstraf.

Specifieke situaties

Het kan dus zijn dat u nu een diploma/certificaat BHV bezit en toch niet voldoet aan de Nederlandse Wet Arbeidsomstandigheden omdat er in de trainingen geen aandacht is voor specifieke situaties die in uw bedrijf kunnen plaats vinden. De trainingen die via HS Brandbeveiliging aan u worden aangeboden voldoen altijd aan de eisen van de Nederlandse Wet Arbeidsomstandigheden en gaan dus altijd uit van uw specifieke situaties.
Denk hieraan bijvoorbeeld aan het feit als u een horecagelegenheid heb. Volgens de Nederlandse Wet Arbeidsomstandigheden dient u dan ook kennis te hebben bij ongevallen door gebruik van drank en drugs. Bij onze trainingen ontvangt u daarom dan ook gelijk een certificaat EHBDD (Eerstehulp bij Drank en Drugs ongevallen). Hiermee zijn wij de enige in Nederland die dat doen. Als u dus een training BHV bij HS Brandbeveiliging volgt, ben u verzekerd dat uw bedrijf voor de certificering BHV voldoet aan de Nederlandse Wet Arbeidsomstandigheden.

Kosten

De kosten voor een training op onze locatie in Soest zijn € 185 (ex.BTW) per persoon.
De prijs in inclusief een lunch. Lesboeken zijn á € 25 optioneel. Heeft u binnen uw bedrijf meerdere mensen die een training willen volgen, kunnen wij ook in heel Nederland naar uw bedrijf komen. U dient dan wel voor een lunch te zorgen voor de twee docenten die dan komen. Vraag voor trainingen op uw bedrijf om een gepaste offerte bij ons aan.

NIBHV

Na de trainingen ontvangen de deelnemers een certificaat en pas van De Eerstehulp-express die 1 jaar geldig is. Alle trainingen worden altijd verzorgt door Oranje kruis- en NIBHV-instructeurs die ook in het AMC Amsterdam colleges volgen en verzorgen. Indien gewenst kan u dus, tegen een meerprijs van € 10, een NIBHV-certificaat ontvangen. Heeft u al een NIBHV-certificaat, verlengen wij die automatisch.

Certificeringen

HS Brandbeveiliging
HS Brandbeveiliging

Contact

Oostergracht 24
3763 LZ Soest

Tel: 035 - 602 79 66
Fax: 035 602 79 65
E-mail: info@recordbrandbeveiliging.nl