Menu

Verlichting

Nood- en vluchtwegverlichting

Gebouwen met een openbare of werk-bestemming moeten zijn voorzien van noodverlichting. De Brandweer controleert de functionaliteit en deugdelijkheid hiervan bij het ingebruiknemen van het pand.

Tijdens de levensduur van de installatie is het de taak van de eigenaar/werkgever om deze veiligheidsvoorziening in een goede conditie te houden.

Wettelijke verplichtingen:

Het bouwbesluit, de ARBO-wet en de model bouwverordening (VNG) dicteren de toepassing van noodverlichting. NEN-EN 1838 normeert het ontwerp hiervan.

Uit deze wettelijke verplichtingen ontstaat een jaarlijkse onderhoudsverplichting volgens NEN-EN 50172. Het resultaat van deze controle wordt vastgelegd in een logboek.

HS Brandbeveiling doet de volgende jaarlijkse controles:

  • Armaturen
  • Accu's
  • TL-Buisjes
  • Pictogrammanen conform NEN 6088
  • Intekening in plattegrond

Certificeringen

HS Brandbeveiliging
HS Brandbeveiliging

Contact

Oostergracht 24
3763 LZ Soest

Tel: 035 - 602 79 66
Fax: 035 602 79 65
E-mail: info@recordbrandbeveiliging.nl